BAN LÃNH ĐẠONguồn nhân lực với sức trẻ đầy nhiệt huyết

Nguồn nhân lực của Tập đoàn BOSSCO là tập hợp sức mạnh trí tuệ tập thể. Chất lượng nguồn nhân lực hết sức tinh tuý, có đầy đủ các tố chất cần thiết để chèo lái con thuyền BOSSCO vượt qua bão táp, sóng gió trên thương trường, để vững vàng đi đến bến bờ thành công.


Tập thể đoàn kết vững mạnh

Bên cạnh Hội đồng quản trị của BOSSCO là các tổ chức đoàn thể vững mạnh và phát triển không ngừng, như: Tổ chức Đảng cơ sở; Tổ chức Công đoàn cơ sở; Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tất cả hoà mình vào một tập thể BOSSCO thống nhất, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong từng hoạt động của doanh nghiệp.